Arsip Blog

Mendidik Anak Remaja

Remaja Sedang Belajar

MEMANG tidak mudah mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang hebat. Bagaikan sudah menjadi hakikat ‘sunahtullah’ bahwa terdapat perbezaan antara mendidik anak lelaki dengan perempuan. Dalam pelbagai aspek seperti memberi nasihat, mendidik, menegur ajar, menyuruh dan sebagainya, terdapat cara yang berbeza terhadap jenis jantina anak. Hakikat inilah yang tidak diketahui oleh kebanyakan ibu bapa, menyebabkan mereka melakukan kesilapan dalam mendidik anak seperti anak lelaki dididik secara anak perempuan dan begitu juga sebaliknya. Akibatnya, keberkesanannya tidak tercapai. Read the rest of this entry

Iklan

Kuliyah MungGaran

Yang namanya munggaran itu sama dengan  perdana tentunya yang pertama kali dilakukan. Dan Kuliah Perdana ini dilakukan pada hari kamis tanggal 8 Oktober 2009, ada kelucuan akademis (welehhhhh istilah apaan tuch?) saat mengikuti kuliah perdana. Dan kebetulan sekali Mat Kuliah Perdana yang di sampaikan adalah Mata Kuliah Bahasa Inggris (matrikulasi) dengan dosen seorang bapak yang bersahaja, penampilannya tidak membuat tegang mahasiswa terlebih Mr. Admin yang selalu grogi dan gak PD bila mengikuti Mata Kuliyah/pelajaran Bahasa Inggris (kebiasaan sejak bangku SMP…. pokokna sok ngadegdeg mun aya mata pelajaran Bahasa Inggris teh). Dialah Bapak Dosen yang menyejukan hati bapak Zainal Arifin Toy, Drs., MLS.

Kelcuan yang terjadi diantaranya saat Pak Dosen mengabsen Mahasiswa satu persatu, sebelum mengabsen Pak Dosen meminta agar saat dipanggil namanya mahasiswa menjawab dengan jawaban : “I am Here”, dan pak dosenpun mengabsen satu persatu nama mahasiswa. Mungkin karena sudah lama para mahasiswa ini gak ngomong bahasa Inggris ketika menjawab banyak yang menjawan dengan jawaban yang lucu diantaranya ada yang menjawab dengan jawaban : “em her”,  “am her”, “Iyem hel”, “ayam herr”. hal itu membuat pak dosen terseyum, mungkin beliau sangat memaklumi keterbatasan kami. Terimakasih Pak Dosen

Salaaaaaaaaaaam

Kang Admin

Muqadimah

Segala puja dan puji hanya milik Allah pemilik muthlaq alam semesta ini, Shalat serta salam semoga terlimpah selalu buat paduka mulya yang jejak langkahnya senantiasa kita jadikan panutan, Nabi dan Rasul  Akhir Zaman yang tiada lagi nabi dan Rasul  sesudahnya baik Nabi da rasul yang membawa syari’at maupun yg tidak membawa syari’at yakni Muhammad SAW.

Blog sederhana ini memiliki himmah yang tinggi untuk bisa memberikn informasi seluas-luasnya kepada ummat wabilkhusus para mahasiswa S2 UIKA Manajemen Pendidikan Islam baik berupa materi yang diberikan dosen, materi hasil download, atau tulisan ringan para mahasiswa baik berupa tugas kuliah maupun tulisan lepas sekedar artikel ringan yang berharap dapat memiliki manfaat yang dalam buat kepentingan ummat.

Kepada para sahabat Mahasiswa, agar Rumah maya sederhana ini semarak dengan dakwah, dimohon untuk turut serta mengisinya dengan berbagai artikel yang bermanfaat. Semoga Jalan dakwah kita senantiasa diridlai Allah SWT. Amiiin

Fastabiqul khairaat

Billahi Taufiq Walhidayah

Wassalaamu ‘Alaikum wr. wb

Salam hangat

*Admin-Fasya*

TULISAN INI ADALAH TULISAN STATIS, TULISAN TERBARU ADALAH TULISAN DIBAWAHNYA.